ČINNOST KLUBU LODNÍCH MODELÁŘÚ ADMIRAL ROKU 2015


Klub lodních modelářů ADMIRAL vznikl v roce 1968 při ZV ROH k.p. PRECIOSA Jablonec n.N. a OV SVAZARMU v Jablonci n.N. a pracuje nepřetržitě do současnosti. Již od prvopočátku byl jeden z hlavních cílů klubu zaměřen na výchovu mládeže a tomu podřizujeme svoji činnost i v současné době. Podstatnou měrou nám v této činnosti pomáhá  Městský úřad a město Jablonec n.N., NADACE Preciosa a Liberecký kraj, kteří nám pomáhají zajistit podmínky pro naši činnost a podílí se finančně i věcnými dary na realizaci našich soutěží i provozování a spravování klubových prostor. Nadace PRECIOSA nám v letošním roce dala hodnotný věcný dar, který byl použit na ocenění závodníků při našich soutěžích, které jsme pořádali, ať mezinárodní Evropský pohár, Mistrovství ČR , Jablonecké kotvě a ocenění práce rozhodčích, kteří vždy věnují svoji práci bez jakékoliv odměny.  V rámci Projektu Jablonec n.N. 2015 jsme letos nezískali finanční podporu pro pořádání našich tradičních soutěží. Také jsme se našimi aktivitami,  zdá se, že dobře, zapsali na KÚ Libereckého kraje, kde jsme rovněž získali i význačnou finanční podporu pro rok 2015 na údržbu, provoz a nájem prostor klubu.
 
Významná podpora naší mezinárodní soutěže NSS pořádané v Hrádku n.N. areálu Kristýna byla nejen ze strany vedení kempu a Jižní restaurace, ale také finanční pomoc MÚ Hrádek n.N. na realizaci soutěže. Klub za svoji  dlouholetou modelářskou činnost získal i význačnou podporu ze strany našeho nadřízeného Svazu modelářů ČR, který v minulých letech umožnil získat dotaci Ministerstva školství na nákup investice nástrojařské frézky a mobilního PC pracoviště. Také pomoc některých firem je pro nás důležitá, např. fa OMNITRON s.r.o. nám poskytuje význačnou slevu na elektrozboží, hlavně akumulátorů, fa DAVID slevu na regulátory a doplňkové elektrozařízení do modelů, fa STABLE.cz  poskytuje výhodně doménu pro naše internetové stránky. Významným pomocníkem je i Okresní hospodářská komora v Jablonci n.N., kde se zřejmě od roku 2016 staneme řádnými členy, to by mohlo význačně přispět ke hledání sponzorů pro naše sportovní akce, hlavně blížícího se Mistrovství světa skupiny „C“ v roce 2018. NAVIGA na svém generálním zasedání v listopadu l.r. pověřila uspořádáním náš klub.
Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže VIKÝŘ, kde zajišťujeme odborné vedení kroužku lodních modelářů i kroužek začínajících elektrotechniků,  od které si slibujeme příliv nových členů juniorské kategorie do klubu. Také zde rozšiřujeme spolupráci a uzavřeli jsme Smlouvu o vzájemné spolupráci, která by nám mimo jiné snad mohla více zpřístupnit cestu k finančním dotacím, které jsou v poslední době většinou stavěny tak, že menší kluby na ně v podstatě nemohou dosáhnout.
Vhledem k tomu, že odborně instruktorsky zajišťujeme výuku mládeže při stavbě maket skutečných lodí, sportovních i historických plachetnic, rychlostních a slalomových radiem řízených člunů, seznámí se mladí modeláři se širokou řadou řemesel. Pro tuto práci využíváme i strojního zařízení dílny, pracujeme s různými materiály, dřevem, laminátem, kovem, umělými hmotami, specielními barvami, elektronikou. Pro konstrukci a čtení modelářských plánů potřebujeme i základy deskriptivy a technického kreslení. Žáci a junioři se pravidelně scházejí  na pracovní schůzky čtyři dny v týdnu, víkendy jsou věnovány soutěžní a tréninkové činnosti. Ostatní dny využívají členové ke konzultacím a individuelní práci. Modelář se naučí i trpělivosti a sebeovládání, žít v kolektivu a řešit vzniklé problémy. Aby tato stavební činnost byla naplněna, zúčastňujeme se modelářských soutěží a výstav, kde je možné prezentovat a srovnávat v klubu postavené modely a takováto setkání také organizujeme.
Dlouholetá systematická práce s mládeží přináší své výsledky, i když se v klubu vystřídá větší množství dětí, z těch kteří zůstanou, nebo se po době vrátí, vyrůstají kvalitní modeláři. Klub je pravidelným dodavatelem špičkových modelářů do kádru státní reprezentace,  pro rok 2015 to bylo devět reprezentantů ( 5 seniorů: Budina Petr, Šenekel Michal, Kroupa Milan, Emler Vratislav a Medvěděv Michal   a 4 junioři: Budina Ondřej, Jelínek Vojta, Jungmann Vojta a Pospíšil Jáchym) a tři mezinárodní a šest státních rozhodčích. Našim rozhodčím Vláďovi Bláhovi, Haně Jakubíkové , Ireně Rozenbergové, Martině Šenekelové i Pavlovi Dostálovi , Martinu Tomáškovi a Jirkovi Kuprovi  (C)  je třeba poděkovat za kvalitně odvedené výkony, které jsou náročné na čas, přesnost a objektivitu a svým rozhodováním velmi přispěli k hladkému průběhu rozhodovaných soutěží. 
Něco z výsledků významnějších soutěží: 
 
Výsledky na Mistrovství ČR ve všech kategoriích, které se v klubu jezdí, byly velmi dobré, včetně získaných titulů Mistr ČR. Mistrovství ČR žáku se letos neuskutečnilo, nebyl pořadatel a pak SM ČR nadělal zmatek, protože žáky do 15ti let zrušil a zavedl  mládež do 18ti let, což dubluje juniorské kategorie podle pravidel Naviga. 
 
Ve 22.seriálu MiČR“NS“ (jun+sen) jsme získali:
ve tř.F2-Ajun.: 4. Ondra Budina, 5. Vojta Jelínek, 6. Pavel Václavů, 7. Vojta Jungmann 
ve tř. F2-Bjun.: 1. Vojta Jelínek 
ve tř.F4-Ajun.: 12. Ondra Budina, 14. Vojta Jelínek, 19. Jáchym Pospíšil, 21. Jenda Janíček, 23.  Vojta 
Jungmann  25. Vojta Budina, 28.  Pavel Václavů, 29. Jenda Čihák a 31. Petr Daníček, 
– výsledky juniorů byly velice ovlivněny účasti pouze na dvou seriálových soutěži z pěti,  
ve tř.F4-Bsen.: 4. Petr Budina 
ve tř. F4-Csen : 1. Martin Tomášek
ve tř. F-DS(pára):  2. Vladimír Šrámek, 4. Tomáš Kočí 
ve tř.NSS-A:  1. Vráťa Emler, 3. Libor Halama, 5. Milan Kroupa, 6. Vláďa Bláha 
ve tř.NSS-B:  5. Jirka Kreisel, 7. Michal Šenekel,  9. Michal Medvěděv 

Výsledky našich členů na Mistrovství světa 6.- 14.7.2015 v maďarském Bánku:
F2-Ajun.: 5. Ondra Budina, 12. Vojta Jelínek
F2-Bjun.: 5. Vojta Jelínek
F4-Bsen.: 12. Petr Budina
NSS-Asen.: 8. Milan Kroupa

V sekci M (rychlostní modely na elektropohon pro společný závod)
Jednorázové MiČR mládeže do 18ti let:
Ve tř. MINI ECO Expert junior: 6.místo  Jonáš Zítko – oceněn jako nejmladší účastník ( 8 let)

V sekci C (stolní neplovoucí modely)
Jednorázové MiČR:
ve tř. C2: Jiří Kupr  zlatá + stříbrná medaile
ve tř C3:  Petr Šimek – zlatá medaile
 Pavel Brablc – zlatá medaile
ve tř.C4: Vladimír Bláha – zlatá medaile

Všechny tradiční soutěže pořádané klubem, Krajský přebor žáků, 48.Jablonecká kotva a 44.Modrá stuha radiem řízených maket, byly organizačně i technicky na patřičné úrovni a těšily se zájmu veřejnosti i sv.Petra, který zajistil na Jablonec dobré počasí, Sobotní soutěž proběhla za pěkného, slunečného počasí do 23ºC, bezvětří, později mírný vítr 2 m/s a žádná dešťová přeháňka. Noční soutěž měla ideální podmínky .  Neděle byla slunečná a teplota dosahovala 30ºC, vítr 2-5 m/s . Počasí, které jsme moc let nazpět neměli. Soutěže proběhly bez protestů.  Každý účastník získal malé občerstvení.
Klub pořádal i akce mimo Jablonec. Velmi zdařilé byly soutěže 8.Evropského poháru plovoucích historických plachetnic, nad kterým převzal patronát za Liberecký kraj hejtman Martin Půta a starosta města Hrádek n.N. Josef Horinka,  pořádané 13.- 17.května 2015 v rekreačním areálu Kristýna v Hrádku n.N.  Za ideálního počasí (slunečno a stabilní vítr) proběhly soutěže plachetnic Naviga F-NSS, kategorií NSS-A, NSS-B a NSS-C. Třídenní soutěže se účastnily modely lodí ze tří států, proběhly dvě plné regaty dle pravidel F-NSS, Zlatá plachta Kristýny a Pohár Trojzemí.  Výsledky těchto dvou regat byly započítány do hlavní soutěže o VIII. Evropský pohár. Rušný víkend zakončila dopolední putovní Regata Modrá stuha na tři kola ke vzdálenému majáku. Soutěže jsou velmi sledovány veřejností, která má volný přístup. Každý rok sílí zájem médií (noviny a TV zpravodajství).  Soutěže využívají zázemí příjemného autokempu a restaurace s halou pro uložení modelů. I díky tomu, se akce v místě konala již pošesté.
Také již tradiční setkání maketářů – stavitelů plovoucích historických plachetnic v srpnu na Velkém Dářku, které zajišťoval Michal Medvěděv se vydařilo. Poslední víkend v květnu jsme pořádali ve spolupráci s klubem Česílko Valdice  2.a 3.soutěž 22.seriálu Mistrovství ČR, včetně soustředění talentované mládeže v AC Eden Jinolice. Soutěže byli velmi dobře obsazeny modeláři a proběhly ke spokojenosti účastníků i pořadatelů. Naši mladí modeláři se účastní i různých propagačních akcí, Dětský den v Jesenným, kde místní organizace potápěčů každoročně pořádá vydařená setkání sportovců, kteří předvádí svá umění a zapojují děti do ukázek svoji činnosti, naši činnost jsme prezentovali na  výstavách v muzeích. 
 
 
Spolupráce s Domem dětí a mládeže VIKÝŘ
 
Autobusový zájezd pro všechny modeláře a příznivce parních lodí  -   Praha  -  sobota 13. 6. 2015
Kolesový parník  VYŠEHRAD
- plavba parníkem pod Slapskou přehradu a zpět
- parník vyplouval v 8.30 z Rašínova nábřeží v Praze návrat cca v 18.00 hodin
- prohlídka lodi , strojovny, salonů, kormidelny se strojníkem
- odborný výklad po celou dobu plavby. Proto  také neunikly mnohé          
technické detaily a zajímavosti, jako jsou například plavební komory nebo
starobylé město Davle. Díky zasvěcenému komentáři jsme se dozvěděli celou řadu 
historických pozoruhodností, majících vazbu na Vltavu

Svoji práci prezentujeme ve sdělovacích prostředcích (tisk, televize regionální i státní)  na soutěžích které pořádáme i kterých se zúčastňujeme, na náborových a propagačních akcích, výstavách a veletrzích.  Úspěšná je prezentace na našich klubových stránkách  http://www.klom-admiral.cz  Před našimi soutěžemi bude potřeba na Novoveském koupališti brigádu na vyřezání výhonků na pařezech stromů, které jsme v minulém roce pokáceli.  Za zmínku a poděkování stojí příspěvek modeláře Ing.Standy Jakeše z Doks (KLoM Bakov), který svoji finanční podporu, kterou získal od SM ČR na reprezentaci na Mi světa v Maďarsku 2015 věnoval na činnost mládeže. Zjistil si stavy mládeže v českých klubech a peníze jim rozdělil. Pro naši mládež klubu ADMIRAL  tak přispěl částkou 800,-Kč. Ojedinělý čin!!! Děkujeme.
 
Závěrem je třeba poděkovat všem organizacím a našim členům i klubovým příznivcům za účinnou spolupráci a jejich podílu na dobrých výsledcích klubu v letošním roce a těšíme se na spolupráci v nadcházejícím roce. 
Zapsal:  Ing.Zdeněk Tomášek - předseda
12.12.2015

KALENDÁŘ   akcí klubu  2016

IX. EP    NSS  Kristýna – Hrádek n.N.  
5. – 8. 05. 2016 -  pořádá ADMIRAL Jbc  - Jiří Kreisel

10.Setkání žáků Libereckého kraje  -          
14. 05. 2016  – Novoveské koupaliště Jablonec
soutěže žáků EX-500, F4-A, F4-B do 15ti let    
pořádá ADMIRAL a DDaM VIKÝŘ Jbc - Ing.Zdeněk Tomášek a Bc. Pavel Dostál
Velké Dářko       NSS
5.- 7. 08. 2016 -  pořádá ADMIRAL Jbc – Michal Medvěděv

49. JABLONECKÁ KOTVA  NS   45. MODRÁ STUHA  NS   
3.- 4. 09 2016 - Novoveské koupaliště Jablonec 
pořádá ADMIRAL a DDaM VIKÝŘ Jbc - Ing.Zdeněk Tomášek a Bc. Pavel Dostál
4.+ 5.soutěž MiČR pro NSS                    
16.- 18. 09. 2016  - pořádá ADMIRAL Jbc - Ing.Zdeněk Tomášek
Rekreační zařízení EDEN Jinolice   


20.02.2016 22:34 vložil Jirka | 48894 přečtení | Aktuality | Vytisknout

Login

Partneři a sponzoři

Nov� str�nka 1

Nejbližsí akce

Žádné akce

Počítadlo

Počet návštěv: 1164935
Počet registrovaných: 19472

Náhodný obrázek z galerií