Činnost klubu v roce 2016Klub lodních modelářů ADMIRAL vznikl v roce 1968 při ZV ROH k.p. PRECIOSA Jablonec n.N. a OV SVAZARMU v Jablonci n.N. a pracuje nepřetržitě do současnosti. Již od prvopočátku byl jeden z hlavních cílů klubu zaměřen na výchovu mládeže a tomu podřizujeme svoji činnost i v současné době. 

Podstatnou měrou nám v této činnosti pomáhá  Městský úřad a město Jablonec n.N., NADACE Preciosa a Liberecký kraj, kteří nám pomáhají zajistit podmínky pro naši činnost a podílí se finančně i věcnými dary na realizaci našich soutěží i provozování a spravování klubových prostor. Nadace PRECIOSA nám v letošním roce dala finanční dar, který jsme použili na úhradu nájemného.  V rámci Projektu Jablonec n.N. 2016 a příležitosti 150let města Jablonec n.N. jsme letos získali finanční podporu pro pořádání našich tradičních soutěží a na činnost klubu, hlavně na úhradu nájemného. Také jsme se našimi aktivitami,  zdá se, že dobře, zapsali na KÚ Libereckého kraje, ale jejich nastavení podmínek pro získání grantu je takové, že nemůžeme na žádný dosáhnout. Škoda, že tím podporují jen velké a hlavně sportovní kluby, tak jsme žádnou finanční podporu na rok 2016 nedostali. Významná podpora naší mezinárodní soutěže NSS pořádané v Hrádku n.N. areálu Kristýna byla nejen ze strany vedení kempu a Jižní restaurace, ale také finanční pomoc MÚ Hrádek n.N. na realizaci soutěže. Přes to byla letošní soutěž finančně ztrátová. Klub za svoji  dlouholetou modelářskou činnost získal i význačnou podporu ze strany našeho nadřízeného Svazu modelářů ČR, který v minulých letech umožnil získat dotaci Ministerstva školství na nákup investice nástrojařské frézky a mobilního PC pracoviště. Také Svaz modelářů získal finanční podporu na činnost mládeže od Olympijského výboru a drobný obnos převedl i na náš klub.  Také pomoc některých firem je pro nás důležitá, např. fa OMNITRON s.r.o. nám poskytuje význačnou slevu na elektrozboží, hlavně akumulátorů, fa DAVID slevu na regulátory a doplňkové elektrozařízení do modelů, fa STABLE.cz  poskytuje výhodně doménu pro naše internetové stránky. Významným pomocníkem je i Okresní hospodářská komora v Jablonci n.N., kde se zřejmě od roku 2017 staneme řádnými členy, to by mohlo význačně přispět ke hledání sponzorů pro naše sportovní akce,  Spolupracujeme s Domem dětí a mládeže VIKÝŘ, kde zajišťujeme odborné vedení kroužku lodních modelářů i kroužek začínajících elektrotechniků,  od které si slibujeme příliv nových členů juniorské kategorie do klubu. Také zde rozšiřujeme spolupráci a uzavřeli jsme Smlouvu o vzájemné spolupráci, která by nám mimo jiné snad mohla více zpřístupnit cestu k finančním dotacím, které jsou v poslední době většinou stavěny tak, že menší kluby na ně v podstatě nemohou dosáhnout.

Do  konce pololetí 2016 jsme dokončili  transformaci klubu z dosud občanského  sdružení na  „pobočný spolek“ SM  ČR u Městského soudu Praha se sídlem organizace na adrese  DDM  Vikýř, to je Podhorská  49, Jablonec n.N..  Požádali jsme MÚ o souhlas mít sídlo v DDM,  protože je dům v majetku města a vzájemnou spolupráci  klubu a DDM jsme zakotvili ve  smlouvě.    

Vzhledem k tomu, že odborně instruktorsky zajišťujeme výuku mládeže při stavbě maket skutečných lodí, sportovních i historických plachetnic, rychlostních a slalomových radiem řízených člunů, seznámí se mladí modeláři se širokou řadou řemesel. Pro tuto práci využíváme i strojního zařízení dílny, pracujeme s různými materiály, dřevem, laminátem, kovem, umělými hmotami, specielními barvami, elektronikou. Pro konstrukci a čtení modelářských plánů potřebujeme i základy deskriptivy a technického kreslení. Žáci a junioři se pravidelně scházejí  na pracovní schůzky čtyři dny v týdnu, víkendy jsou věnovány soutěžní a tréninkové činnosti. Ostatní dny využívají členové ke konzultacím a individuelní práci. Modelář se naučí i trpělivosti a sebeovládání, žít v kolektivu a řešit vzniklé problémy. Aby tato stavební činnost byla naplněna, zúčastňujeme se modelářských soutěží a výstav, kde je možné prezentovat a srovnávat v klubu postavené modely a takováto setkání také organizujeme.
¨
Dlouholetá systematická práce s mládeží přináší své výsledky, i když se v klubu vystřídá větší množství dětí, z těch kteří zůstanou, nebo se po době vrátí, vyrůstají kvalitní modeláři. Je třeba vyzvednout práci nového instruktora pro kategorie rychlostních modelů na elektropohon Petra Zítko, který vzbudil zájem zatím u několika chlapců, pomohl jim dokončit rychlostní modely, se kterými se účastnili několika soutěží včetně Mistrovství ČR skupiny M a dovedl je až do reprezentace na příští rok.  Klub je pravidelným dodavatelem špičkových modelářů do kádru státní reprezentace, pro rok 2016 to bylo devět reprezentantů, pro rok 2017 již 16 členů klubu v sekci NS-makety- ( 9 seniorů: Budina Petr, Šenekel Michal, Kroupa Milan, Emler Vratislav, Medvěděv Michal, Halama Libor, Bláha Vladimír, Tomášek Martin  a 7 juniorů: Budina Ondřej, Jelínek Vojta, Zítko Jonáš, Daníček Petr, Heinl David, Janíček Jan, Bažant Tibor) a v sekci C -stolní makety- 3 senioři ( Brablc Pavel, Šimek Petr, Kupr Jiří) a v sekci M - rychlostní modely s elektropohonem -  4 junioři ( Zítko Jonáš, Zítková Teodora, Heinl David, Daníček Petr)  a tři mezinárodní a šest národních rozhodčích. Našim rozhodčím Vláďovi Bláhovi, Haně Jakubíkové , Ireně Rozenbergové, Martině Šenekelové , Pavlu Dostálovi , Martinu Tomáškovi a Jirkovi Kuprovi (C)  je třeba poděkovat za kvalitně odvedené výkony, které jsou náročné na čas, přesnost a objektivitu a svým rozhodováním velmi přispěli k hladkému průběhu rozhodovaných soutěží. 
Všechny tradiční soutěže pořádané klubem, 10.Setkání mládeže, 49.Jablonecká kotva a 45.Modrá stuha radiem řízených maket, byly organizačně i technicky na patřičné úrovni a těšily se zájmu veřejnosti i sv.Petra, který zajistil na Jablonec dobré počasí. Sobotní soutěž proběhla za pěkného, slunečného počasí do 21ºC, bezvětří, později mírný vítr 2 m/s a žádná dešťová přeháňka. Noční soutěž měla ideální podmínky .  Neděle byla chvílemi zatažená a teplota klesla na  18ºC, mírný 
vítr 2-5 m/s. A nebyl by to Jablonec, aby alespoň na vyhlašování výsledků po čtvrté hodině nepřišla dešťová přeháňka. Soutěže proběhly bez protestů.  Každý účastník získal malé občerstvení.
 Klub pořádal i akce mimo Jablonec. Velmi zdařilé byly soutěže 9.Evropského poháru plovoucích historických plachetnic, nad kterým převzal patronát za Liberecký kraj hejtman Martin Půta a starosta města Hrádek n.N. Josef Horinka,  pořádané 5.- 8.května 2016 v rekreačním areálu Kristýna v Hrádku n.N.  Za ideálního počasí (slunečno a stabilní vítr) proběhly soutěže plachetnic Naviga F-NSS, kategorií NSS-A, NSS-B a NSS-C. Třídenní soutěže se účastnily modely lodí ze tří států, proběhly dvě plné regaty dle pravidel F-NSS, Zlatá plachta Kristýny a Pohár Trojzemí.  Výsledky těchto dvou regat byly započítány do hlavní soutěže o VIII. Evropský pohár. Rušný víkend zakončila dopolední putovní Regata Modrá stuha na tři kola ke vzdálenému majáku. Soutěže jsou velmi sledovány veřejností, která má volný přístup. Každý rok sílí zájem médií (noviny a TV zpravodajství).  Soutěže využívají zázemí příjemného autokempu a restaurace JIH s halou pro uložení modelů. I díky tomu, se akce v místě konala již posedmé.
Také již tradiční setkání maketářů – stavitelů plovoucích historických plachetnic v srpnu na Velkém Dářku, které zajišťoval Michal Medvěděv se vydařilo.
Zářijový víkend 16.- 18.9. jsme pořádali 4.a 5.soutěž 23.seriálu Mistrovství ČR kategorie NSS v AC Eden Jinolice. Soutěže byly  velmi dobře obsazeny modeláři a proběhly ke spokojenosti účastníků i pořadatelů.
Naši mladí modeláři se účastní i různých propagačních akcí, Dětský den v Jesenným, kde místní organizace potápěčů každoročně pořádá vydařená setkání sportovců, kteří předvádí svá umění a zapojují děti do ukázek svoji činnosti, naši činnost jsme prezentovali na  výstavách v muzeích.  
                  Spolupráce s Domem dětí a mládeže VIKÝŘ:, Poděkování patří i Pavlovi Dostálovi, který vytvořil vebový stránky na Googlu přístupné pro každého kdo se přihlásí a může doplňovat akce určené pro širokou veřejnost a hlavně kalendář veřejných a klubových soutěží, které nesmí být uveřejněny na svazových stránkách. Informaci jsme rozeslali na mnoho klubů i jednotlivců. Je škoda, že zatím jen málo klubů reagovalo a do kalendáře svoje termíny napsali.
                 
Svoji práci prezentujeme ve sdělovacích prostředcích (tisk, televize regionální i státní)  na soutěžích které pořádáme i kterých se zúčastňujeme, na náborových a propagačních akcích, výstavách a veletrzích.  Úspěšná je prezentace na našich klubových stránkách  http://www.klom-admiral.cz  
Před našimi soutěžemi bude potřeba na Novoveském koupališti zajistit opět brigádu na vyřezání výhonků na pařezech stromů, které jsme v předminulém roce pokáceli.  
Za zmínku a poděkování stojí příspěvek modeláře Ing.Standy Jakeše z Doks (KLoM Bakov), který pro klub a DDM Vikýř zajistil sponzorský dar po dvaceti kusech Li Ion akumulátorů od firmy FESTOOL sro Česká Lípa, ze kterých Petr Zítko sestavuje paky 7,2V a 3 Ahod   Děkujeme.
Závěrem je třeba poděkovat všem organizacím a našim členům i klubovým příznivcům za účinnou spolupráci a jejich podílu na dobrých výsledcích klubu v letošním roce a těšíme se na spolupráci v nadcházejícím roce. 

Zapsal:  Ing.Zdeněk Tomášek - předseda
12.11.2016


17.02.2017 08:53 vložil Jirka | 2207 přečtení | Aktuality | Vytisknout

Login

Partneři a sponzoři

Nov� str�nka 1

Nejbližsí akce

Žádné akce

Počítadlo

Počet návštěv: 1145725
Počet registrovaných: 18394

Náhodný obrázek z galerií