VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

 

XI.  ročník   SERIÁL   MISTROVSTVÍ  ČR

a

XV.  EUROREGION  NISA  2009

radiem  řízené  modely  plachetnic  kat. F 5

 

Akce proběhla za finanční podpory Města v rámci programu Jablonec nad Nisou 2009.

 


16.- 17. května 2009        Jablonecká přehrada Mšeno   -     zátoka Tajvan

Číslo soutěže:               Lo - 28

 

Hlavní rozhodčí:           Zdeněk Zajíc                                      Kolín

Rozhodčí:                    Jaroslav  PEŠEK                                 Kolín

                                   Ing. Zdeněk TOMÁŠEK                     Jablonec n.N.

                                   Bohumil  ŠNAJDRVINT                     Hradec Králové

 

Soutěže jednotlivých tříd se jely na vymezený čas dle předem daného programu.

Soutěže probíhaly při severozápadním proměnlivém větru o rychlosti 2 až 8 m/sec. V sobotu dopoledne vydatně pršelo, teplota 10°C, v neděli za teplého slunečného počasí 23°C a trvalého západního větru 6-8-m/sec.

Pořadatelé děkují všem účastníkům za předvedené výkony, přejí hodně sportovních úspěchů

 

            Za pořadatele:  Dušan Rezek v.r.     

            Hlavní rozhodčí: Zdeněk Zajíc v.r.

 

stáhněte si výsledkovou listinu

 

 

 

 


 

PROPOZICE K USKUTEČŇĚNÉ SOUTĚŽI

 

 

Pořadatel:    SM ČR  - Klub lodních modelářů  „ADMIRAL“  Jablonec n.N.
Číslo soutěže: Lo - 28
Datum:    16. -  17.  května  2009
  z a h á j e n í    16. 5. 09        -  9:30 hodin
Soutěžní třídy: F 5 - M,  F 5 - 10    -  junior,  senior
Místo:   P ř e h r a d a  Jablonec n.N.  -  Mšeno  zátoka  T a j v a n
Soutěžní pravidla:  NAVIGA
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Z A J Í C         R – T   Kolín
Startovné:   nevýděleční                50,- Kč za třídu
výděleční                  100,- Kč za třídu
Přihlášky:   

do 10. května 2007

v případě požadavku na ubytování do 30.4.2009 !

na adresu: Dušan REZEK, Ladova 26 b, 466 05 Jablonec n.N.
Tel.:732 227 777, 732 244 424
email: modelyrapid@seznam.cz
e-mail:  info@klom-admiral.cz

Podmínky účasti:

 písemná, elektronická, telefonická přihláška k soutěži

4 páry krystalů

Technický průkaz modelu

zaplacení startovného

Prezence: 

sobota  16.5.09           7:30 - 9:00 hod. v místě soutěže

rozpis jízd včetně rozdělení krystalů, bude vyhlášen
do 30 minut po ukončení prezence

Náhrady:  účastníci, nebo vysílající složka
Protesty:  do 30 min. po incidentu písemně hlavnímu rozhodčímu , vklad 300,- Kč
Pojištění: hromadná pojistka SM ČR  č. 5900163124  Kooperativa
Ubytování: 

sportovní ubytovna TATRAN, Jungmannova 3, Jbc.  180,-Kč/osoba a noc

hotel NEPTUN, Liberecká, Jbc.  250,-Kč/osoba a noc

stan, přívěs v místě soutěže   

    

 


 

Program soutěže:
 

sobota 16.5.09 9,3o hod.  ZAHÁJENÍ
  10,oo - 13,oo hod. F 5 - 10  jun. + sen.
  14,oo - 17,oo  hod. F 5 - 10  jun. + sen.
  13,oo - 14,oo  hod. předvedení maket historických plachetnic NSS
     
neděle 17.5.09 9,oo - 12,oo hod. F 5 - M  jun. + sen.
  12,3o - 15,3o hod. F 5 - M   jun. + sen.
  16,30 hod. VYHLÁŠENÍ  Mistra ČR kat. F5-10
    Vyhlášení seriálové soutěže F5-M 
    Z A K O N Č E N Í

                                                                                                                                

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé  -  KLoM  ADMIRAL  Jablonec n.N.

 


 

propozice MiS F5 ke stažení (245 kB)