14. MISTROVSTVÍ   SVĚTA
modelů lodí kategorie  "C" NAVIGA
20. -  27. srpna  2008
J a b l o n e c  n a d  N i s o u   -   E U R O C E N T R U M

 

 

Tisková zpráva

Výstavní pavilon Eurocentrum v Jablonci n.N. ve spolupráci a finančního přispění města Jablonec nad Nisou přivítal lodní modeláře z celého světa organizované ve světové organizaci lodních modelářů NAVIGA. Ti představili přesné makety historických, osobních, vojenských a pracovních lodí a lodního zařízení, výstroje a výzbroje, panoramat a řezů lodí. Organizace NAVIGA rozhodla o uspořádání MiS v České republice na svém generálním zasedání ve Vídni v roce 2006 a Svaz modelářů ČR pověřil realizací Klub lodních modelářů ADMIRAL Jablonec nad Nisou. Spolupořadatelem bylo Eurocentrum Jablonec n.N. s.r.o.

 Základní informace:

·         14. MISTROVSTVÍ SVĚTA  "C"  trvalo celkem 7 dní na cca 1100m2 výstavní plochy,

·         město Jablonec nad Nisou zařadilo Mistrovství mezi šest nejvýznamnějších akcí u příležitosti 200 let svého povýšení na městys

•    účastnili se modeláři z 18ti států:  

      B, BG, BY, CRO, CH, CHN, CZ, D, EST, F, I, KAZ, NL, PL, R, RUS, UKR, UZB

•     Mistrovství světa se zúčastnilo 268 modelů

•     po celou dobu mistrovství byly modely vystaveny a přístupny široké veřejnosti

Otevírací doba:
21.8.08   od  13,00 do 19,00 hodin
22.- 26.8.08   od   9,00 do 19,00 hodin
27.8.08  od 9,00 do 12,00 hodin

•    pro účastníky i veřejnost byly připraveny doprovodné akce:

     - Výstava obrazů československého námořního kapitána Hakla. Loď LEGIE mezi válkami, lodi Československé námořní plavby z let 1952-1967 a obrazy z cest. Vernisáž výstavy byla 21.8. v 16.00 v Jabloneckém EUROCENTRU

     -  41. Jablonecká kotva a 35. Modrá stuha. Závody dálkově řízených maket skutečných lodí 23.- 24. 8. 2008, konané tradičně na Novočeském koupališti v Jablonci nad Nisou

 Doplňující informace:

 Modely lodí kategorie „C“

•   Jedná se o modely v měřítku, přesné konstrukce, technické instalace a díly lodí

Přehled rozdělení soutěžních tříd:
C1  -           Modely lodí veslových a plachetních
C2  -           Modely lodí s motorovým pohonem
C3  -           Modely instalací, dílů lodí, přístavů a scenérie, diorámy
C4  -           Miniaturní modely v měřítku 1:250 a menším
C5  -           Lodě v lahvích a skleněných obalech
C6  -           Plastikové modely
C7  -           Kartónové a papírové modely

Z pravidel:
Mezinárodní komise rozhodčích hodnotí každý jednotlivý model. Hodnotí shodu modelu se stavebním plánem, fotografiemi a další dokumentací. Dále pak kvalitu zpracování, složitost modelu a celkový dojem. Každému modelu pak přidělí body o 1 do 100. Zlatou medaili obdrží pak všechny modely, které mají bodové ohodnocení 100-95. Stříbrnou 95-90 a bronzovou 90-85. Ostatní zůstanou bez medaile. Je ale nutno říci, že takových modelů se na MS mnoho nekvalifikuje.

Mezinárodní organizace lodních modelářů NAVIGA
sdružuje lodní modeláře již téměř 45 let. Její sídlo je ve Vídni a Česká republika, dříve Československo, patří mezi její zakládající a nejaktivnější členy. Úplně první mistrovství světa lodních modelů kategorie „C“, tedy neplovoucích modelů proběhla právě na starém Výstavišti v Jablonci nad Nisou v roce 1981. Po 27 letech se na moderní Výstaviště, dnes Eurocentrum, tato soutěž-výstava opět vrátila.
ČR se konají i další vrcholné akce organizace NAVIGA, a to poměrně často. V roce 2005 to například bylo velmi úspěšné mistrovství světa lodních modelů tříd NS, organizované na jihu Čech v Borovanech. Třídy NS jsou plovoucí přesné makety historických i moderních lodí a návštěvníci světové výstavy tříd „C“ je mohli vidět i v Jablonci nad Nisou na Novoveském koupališti při tradiční 41. Jablonecké kotvě a 35. Modré stuze. Obě soutěže se uskutečnily 23.-24. 8. 2008.

Lodní modeláři – „maketáři“
věnují stovky a tisíce hodin shánění dokumentace na nejrůznější historické i moderní lodi, které se pak za další stovky a tisíce hodin pokouší co nejvěrněji postavit v měřítkách často až neuvěřitelných (1:1000 apod.). Modely tříd „C“ se vody většinou nikdy nedotknou. Jsou tak náročné a v takových měřítkách, že voda a i ten nejmenší větřík by znamenali podmínky rovné bouři u skutečné lodi. Vyplout s nimi je více než riskantní. Možnost prohlédnout si detailní práci každého ze špičkových modelářů z blízka ale přesto máme, právě na mistrovství světa tříd „C“.     Moderní doba k tomuto druhu stavby – z plánu – přidala také možnost zakoupit stavebnici a náročnými úpravami dosáhnout toho, že model získá zcela jinou kvalitu než původní kit. Stejné je to i s modely z kartonu. Také na nich již mnohdy ani rozhodčí nepoznají, že se původně jedná o papírový model. K vidění jsou i panoramata s námořní tematikou, vývojové řady lodí či modely v lahvích. Šlo rozhodně o unikátní možnost spatřit v klidu a na suchu většinu základních typů plavidel minulosti i současnosti, která se plavila na světových mořích i řekách.

Věříme, že jste tento unikátní zážitek sdíleli s námi

Za  organizátory Ing. Zdeněk Tomášek ředitel soutěže

 


  


Vážení přátelé,
 
chtěl by jsem Vám za pořadatele poděkovat za Vaši účast, kterou jste přispěli ke zdárnému průběhu 14. Mistrovství světa modelů lodí kategorie "C" NAVIGA.

Bez vaší účasti by nemohlo proběhnout na takové úrovni,
 kterou dosáhlo.

Děkujeme.

Zdenek Tomasek
ADMIRAL Jablonec n.N.

výsledky jsou umístěny na Download stránce