Historie

Aktuálně » Historie

První roky klubu

V dubnu 1968 se v Jablonci nad Nisou sešli tři nadšenci lodního modelářství Ing. Zdeněk Tomášek st., Ing. Zdeněk Tomášek ml., který přišel z KLM Kolín a jablonecký Milan Mareš a při Svazarmu ustavili klub, který rychle rozšířil členskou základnu na cca 15 seniorů, kteří měli zájem o stavbu modelů skutečných lodí. Jakmile se o činnosti dozvěděl Dům pionýrů a mládeže a jablonecké základní školy, klub rozšířil svoji činnost i do kroužků mládeže. OV Svazarmu se postaral o prostory dílny i klubovny, na kterých sice členové „nechali ruce“, ale klub získal pevné zázemí pro svoji činnost. Postupně se kroužky mládeže ze škol a ODPM soustředily do klubových prostor, kde v průběhu dvou let pracovalo cca 40 mladých adeptů lodních modelářů na schůzkách rozložených do čtyř dnů v týdnu. Zbylé dny a víkend byly vyhrazeny pro práci seniorů.
Ještě v roce 1968 byla uzavřena smlouva o patronaci podniku PRECIOSA v Jablonci n.N., který pomáhal klubu hlavně po stránce vybavování technickou literaturou, využíváním kopírování tiskovin a plánů, využívání podnikové pošty, ale i věnováním hodnotných cen pro klubem pořádané soutěže. Důležitou pomocí podniku bylo i v zapůjčování mikrobusu na cestování na soutěže hlavně mládeže. Později klub dokonce získal vlastní mikrobus Barkas, se kterým jsme jezdili na soutěže doma i v zahraničí - polského Gdaňsku a Wejhorowa, rumunské Bukurešti a Konstanty, německého Zwickau a Karl-Marx-Stadtu a na další místa.

Naše soutěže

Již v roce svého vzniku 1968 jsme uspořádali 1. Ročník Jablonecké kotvy a v následujícím roce, ve spolupráci s oddílem vodních skautů, i Mistrovství ČSSR pro všechny kategorie. Od roku 1971 jsme pravidelně každoročně pořádali Mistrovství republiky pro kategorii „C“, stolní neplovoucí makety lodí a lodního zařízení. Začínalo se ve Výstavní síni v krásném prostředí na Malé Skále, ale později, jak modelů přibývalo, jsme se přemístili trvale na jablonecké Výstaviště. Tato soutěž přerostla v pravidelné mezinárodní soutěže kategorie „C“, které se dostaly do vědomí modelářů celé Evropy a účast modelářů i jejich modelů byla vždy bohatá. Při soutěži bylo realizováno mnoho kulturních a společenských akcí, které si získaly mezi modeláři značnou oblibu. Velkým oceněním bylo pověření klubu naší světovou organizací lodních modelářů NAVIGA uspořádáním 1. Mistrovství světa kategorie „C“ v roce 1981 a později i 7. Mistrovství světa kat.“C“ v roce 1993. Mistrovství světa se zúčastnilo nejvíce modelů z nejvíce států mezi ostatními mistrovstvími a modeláři na ně vzpomínají dodnes. 

Tradice v pořádání soutěží plovoucích radiem řízených maket Jablonecká kotva – v roce 2008 již 41. ročník a Modrá stuha - 37. ročník, umožnila v těchto kategoriích pořádat mezinárodní soutěže NAVIGA, je škoda, že jsme se museli přemístit pro větší akce do areálu v Bakově n.J., protože u jabloneckých vodních ploch není žádný kemp na ubytováni. V roce 1997 jsme byli pověřeni uspořádáním Mistrovstvím světa a v roce 2000 Mistrovstvím Evropy v těchto kategoriích.

Naše modely

Činnost klubu je otevřená pro zájem modelářů o všechny modely lodí, ať rychlostní, slalomové lodě na spalovací - FSR V- nebo elektrický- FSR MONO-  motor, soutěžící ve sdruženém vytrvalostním závodě, tak sportovní radiem řízené plachetnice kat. F5, kdy ve sdruženém závodě startuje současně až 20 modelů. Hlavní specializace klubu je na makety skutečných lodí historických kat. „C“ a radiem řízených kat. F2. Oblibu si získávají kategorie F4, což jsou polomakety lodí ze stavebnic, kdy jsou některé díly průmyslově zpracovány a postavení takového modelu je méně časově i odborně náročné než maket skutečných lodí, kdy modelář musí soustředit stavební dokumentaci lodi a její výstroje a výzbroje a všechny díly modelu sám postavit přesně shodně s touto dokumentací, což hodnotí odborná komise a je to částí soutěžního vystoupení modeláře. Na takovémto středně složitém modelu je pak odpracováno dva až tři tisíce stavebních hodin. První pokusy také naši členové vykazují v kategorii DS, což je nádherná kategorie maket lodí poháněných funkčním parním strojem a někteří modeláři pošilhávají po nové kategorii NSS, radiem řízených historických plachetnic, které při hromadné jízdě vypadají velice impozantně. Takovýto model je však na stavbu a hlavně na funkčnost ovládání plachet za jízdy velice náročný.

Naši modeláři

Žáci od 9 let začínají v klubu žákovskými kategoriemi za stavebnic, nebo jednoduchými modely délky 500 mm bez ovládání, soutěžících na přímé trati, které si modelář postaví sám a může zde projevit i vlastní fantazii a model postavit podle svého, konzultovaného návrhu. Po dobu činnosti klubu se vystřídalo přes 300 evidovaných dětí v kroužcích mládeže, kteří měli možnost nejen získat zručnost a trpělivost při modelářské práci, ale i srovnání s ostatními našimi modeláři i modeláři ostatních států kteří do Jablonce jezdili a jezdí a modelářské soutěže a spartakiády, které v rámci družebních styků kraje, města a Svazarmu klub organizoval a na které reciprocitně jezdil.

V klubu vyrostlo a pracovalo mnoho dobrých modelářů, někteří již pracují v modelářském nebi - Jenda Pešek, Karel Švejda, Karel Čopák, Ing.Zdeněk Tomášek starší, Bohouš Šimeček, Dušan Daranský, Luboš Zemler, Vašek Vaněk, Mirek Tesař, Saša a Miloš Karychovi,  někteří přestali modelařit a věnují se jiným činnostem, ale dost jich pracuje stále a dosahují velmi dobrých výsledků - Vašek Žák,  Zdeněk Tollar, Aleš Andera, Martin a Zdeněk Tomáškovi, Jiří Kupr a další.

Za dobu své činnosti jsme získali mnoho titulů Mistrů republiky v různých kategoriích, mnoho úspěchů na evropských a světových soutěžích a mistrovstvích.  Z posledních úspěchů je třeba připomenout získání titulu Mistr světa ve třídě F4-A junior Martinou Tomáškovou v roce 2001 a titul Mistr Evropy ve třídě F4-B junior  její mladší sestrou Ivanou. Junioři Michal Kozderka a Viktor Payer úspěšně reprezentovaly na Mistrovství světa i Evropy. Také senioři Andera, Tesař, Tollar vozí ze světových a Evropských mistrovstvích v kategorie“C“ zlaté a stříbrné medaile. Zdeněk Tomášek získal Mistra ČR 2002,junior V. Payer Mistra ČR 2002 a junioři M.Kozderka, Martin Hasenkopf a I.Tomášková  jsou vicemistry. Úspěšní modeláři se nominovali i do reprezentace ČR pro rok 2003 na Mistrovství světa ve francouzském Nantes. 

Vystavujeme a představujeme svoje modely na propagačních akcích, které pořádá klub nebo jiné organizace, Dětský den, Den technických sportů, Výstavy škola a volný čas, výstavy v muzeích, na modelářském veletrhu Model hobby v Praze, mikulášská nadílka v libereckém bazénu a dalších akcích.

Naše klubovna

Naši modeláři mají dobré zázemí, žáci a junioři se scházejí každé úterý, středu a čtvrtek. Klubové prostory v Rychnovské ulici č.180 jsou vybaveny základním strojním parkem - soustruhy, frézka, pily, vrtačky, brusky , kompresor pro stříkání modelů, vana na vyvažování, základním modelářským materiálem, ale i kvalitní technickou literaturou. Tyto prostory jsme získali za pomocí města a bez jeho finanční pomoci by bylo pro klub velmi obtížné je udržet. Náklady na pronájem a hlavně plynové topení jsou velice značné. Žáci a junioři mají pravidelné schůzky každé úterý, středu a čtvrtek od 15,oo do 19,oo hodin, podle potřeby pracují i v sobotu případně podle dohody.

Události roku 2003

I tento rok jsme získali od města v rámci projektu Jablonec 2003 finanční podporu soutěží 36.Jablonecká kotva a 32.Modrá stuha. Svoje projekty jsme uplatnili i na Krajském úřadě v Liberci. Naše poděkování za podporu naši činnosti musí směřovat mimo města i ke sponzorům, kteří nám na konkrétní akce pomáhají hlavně technickou i finanční pomocí a vkusnými cenami. Jsou to hlavně  Technické sporty Pojizeří Jablonec n.N.,  VIPA s.r.o. Liberec, FIRAD  Truck s.r.o. Jablonec n.N.,  BISPOL d.u.v. Jablonec n.N.,  Bižuterie a.s. Jablonec n.N., GRANÁT d.u.v. Turnov .
Členové klubu vyvíjejí i další aktivity. Mgr.M.Tomášek je zvolen prezidentem sekce NS (plovoucí makety)a je v prezidiu světové organizace lodních modelářů NAVIGA, která sdružuje modeláře 37 zemí světa,  Zdeněk Tomášek je již druhé období voleným předsedou TSP Jablonec n.N., Ing. Z.Tomášek je dlouholetým voleným státním trenérem sekce NS a členem modelářské rady ČR. Naši členové   aktivně přispívají svými články do odborných časopisů, články Zdeňka Tollara o rakousko-uherském loďstvu jsou na vysoké odborné úrovni. Zajímavou iniciativu vyvíjí Aleš Andera,  který ve svých prostorách v Praze 4 zřídil soukromou sbírku velice zajímavých modelů lodí, které převážně sám postavil, nebo získal od dalších modelářů – GALERIE  Na Staré Vinici 26, Praha 4. Sbírka je veřejně přístupná, informace na telefonu 602221522.
V roce 2003 pořádáme všechny naše již tradiční soutěže. Sezónu začínáme pořádáním již 9.ročníku soutěže a Mistrovství ČR radiem řízených sportovních plachetnic ve dnech 17.-18. května na jablonecké přehradě, start od zátoky Tajvan, v termínu 16.- 17. srpna na Novoveském koupališti v Jablonci n.N. soutěže RC maket, parníků, historických plachetnic a noční jízdy Jablonecká kotva a Modrá stuha. U příležitosti 35. let svého trvání představil klub výsledky svojí práce a práce leteckých, automobilových, železničních, plastikových a kartonových modelářů na Všemodelářské výstavě na jabloneckém Výstavišti pavilonu B, souběžně s Mezinárodní soutěží a výstavou lodních, neplovoucích modelů kategorie „C“ 17.- 21.září 03.

Výstava navazovala na dřívější roky, kdy klub pořádal mezinárodní soutěže téměř každoročně se značným mezinárodním ohlasem, včetně pořádání dvou Mistrovství světa v této kategorii neplovoucích stolních modelů lodí, které poslední bylo realizováno na Výstavišti v roce 1993. Chtěli jsme návštěvníky seznámit s průřezem naši činnosti, s vývojem stavby modelů, jejich výběru, náročnosti a způsobu zpracování. Do výstavy se nám podařilo zařadit i okénko historie modelářství v našem a přilehlém regionu, kdy jsme získali modely, které vznikly v roce 1925 a později, přes model lodi, který  byl jako první v naší republice osazen radiovou aparaturou. Zajímavé bylo i okénko do historie vývoje radiových souprav pro ovládání modelů od lampovek a gumičkových vybavovačů po současné  paměťové, počítačové RC soupravy. V rámci všemodelářské výstavy si návštěvníci prohlédli modely funkční železnice, aut, letadel, diorám plastikových modelů, papírových, kartonových modelů a všech kategorií lodních modelů doplněných vybavením skutečných lodí. Na výstavách se podílelo 96 vystavovatelů z celé České republiky, Polska, Německa, Itálie, Jugoslávie a Bulharska, kteří předvedli cca 260 modelů. Velká pomoc při organizaci byla ze strany  pracovníků výstaviště a jabloneckého muzea, a.s. Bižuterie a ve finančním přispění Libereckého kraje. Výstavy navštívilo přes 1200 návštěvníků, potěšitelný byl zájem škol z jablonecka, Železného Brodu a blízkého okolí. Návštěvníci dostali odborný výklad průvodců výstavou, případně mohli zhlédnout videoprojekci zaměřenou na danou tématiku.

Události roku 2004

Rok 2004 začal pro klub velmi příjemně.  Starosta města Jablonec n.N.  pozval  21.1.04 na radnici na společné setkání sportovce, kteří významným způsobem přispěli k reprezentaci našeho města. Mezi pozvanými byla i Ivana Tomášková, která v loňském roce získala  na Mistrovství světa  v francouzském Nantes 2.místo v kategorii F4-B junior - radiem řízených polomaket  skutečných lodí a stejné umístění Vícemistra Světa v nejsilněji obsazené kategorii F4-A junior a Viktor Payer, který ve stejné kategorii F4-A junior- skončil třetí – velmi krásný pohled na stupně vítězů. Po příjemném úvodu roku nás čekala tvrdá příprava, dokončování modelů pro soutěžní sezónu a její vyvrcholení Mistrovství Evropy v ruské metropoli – Moskvě.

Pro získávání nových členů se zúčastňujeme různých náborových akcí jako v letošním roce 18.- 20.3.04   4. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Euroregion TOUR“2004“ na jabloneckém Výstavišti,  30.5.04 Den Technických sportů Pojizeří na jablonecké přehradě,  12.6.04 Dětský den na potápěčské základně v lomu v Jeseným, prezentujeme modely na mezinárodním modelářském veletrhu MODEL HOBBY 30.8.- 3.10.04 v Praze, na výstavách Vzdělávání a volný čas X. NISA SCHOLA 21.- 23.10.04 v Domu kultury v Liberci. Historické makety našich členů budily zaslouženou pozornost na výstavě Historické plachetní a veslové lodě 5.- 20.6.04  na renesančním zámku v Častolovicích a tematickou výstavu k 90. výročí vypuknutí 1. světové války pro Oblastní muzeum v Chomutově 12.6.- 30.10.04  připravil Zdeněk Tollar ze svých maket rakousko-uherských válečných lodí.

Klub v roce 2004 pořádal své tradiční soutěže -10. Euroregion Nisa RC sportovních  plachetnic na jablonecké přehradě a 37. Jablonecká kotva a 33. Modrá stuha RC maket na Novoveském koupališti. Všechny akce byly organizačně i technicky dobře zvládnuté, byly prezentovány ve sdělovacích prostředcích, televizi Nova, odborném tisku a měly bohatou účast modelářů i návštěvníků.

Účast na soutěžích, seriálech mistrovství republiky a veřejných soutěžích byla značně obsáhlá a účastnilo se 22 členů klubu. Tři členové se zúčastnili soutěží ve funkcích rozhodčích. Výrazné úspěchy v seriálech Mistrovství ČR získali junioři v kat. F4-B jun. první místo Lukáš Makovec, 2.místo Ivana Tomášková  a 4.místo Eduard Payer, v kat. F4-A junior 9. místo Lukáš Makovec  a 10. místo Ivana Tomášková  (54 závodníků),   v kat.  F4 -A Martina  Tomášková 6. místo (37 závodníků), Zdeněk Tomášek 2.místo F4-C, Václav Žák 5.místo FSR 7 ,5 ccm. Na  Mistrovství ČR žáků získali v kat. F4-B  Lukáš Makovec 1. místo a Ivana Tomášková 2. místo.Výrazného úspěchu svými modely získal na Mistrovství ČR kat.“C“ Werner Schleith ziskem jedné zlaté, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile. V kategorii F5 sportovních plachetnic jsme nezískali výraznější úspěch. Vrcholem sezóny byla nominace pěti juniorů, dvou seniorů a tří mezinárodních rozhodčích na Mistrovství Evropy v Rusku. Z finančních důvodů odjeli s repre týmem  ČR pouze dva junioři a tři rozhodčí. Pobyt v Moskvě byl pro všechny členy reprezentace příjemným zážitkem, který byl znásoben i umístěním našich členů. Ivana Tomášková  získala a obhájila titul Mistr Evropy v kategorii F4-B junior a  titul Vícemistr Evropy ve stejné kategorii získal  Lukáš Makovec. Dá se říci, že letošní sezóna byla úspěšná. Členové klubu vyvíjejí i další aktivity . Martin Tomášek je prezidentem sekce NS a je v prezidiu světové organizace lodních modelářů NAVIGA, která sdružuje modeláře 37 zemí světa, Zdeněk Tomášek je  předsedou TSP Jablonec n.N., Ing. Z. Tomášek je dlouholetým voleným státním trenérem sekce NS a členem modelářské rady ČR. Naši členové aktivně přispívají do odborných časopisů, články Zdeňka Tollara o rakousko-uherském loďstvu jsou na vysoké odborné úrovni.

Události roku 2005

Starosta města Jablonec n.N. pan RnDr. Jiří Čeřovský opět pozval  21.1.05 na radnici na společné setkání sportovce, kteří významným způsobem přispěli k reprezentaci našeho města. Mezi pozvanými byla i Ivana Tomášková, která v loňském roce obhájila  na Mistrovství Evropy v Moskvě titul za 1.místo v kategorii F4-B junior - radiem řízených polomaket skutečných lodí a Lukáš Makovec, který získal 2. místo a Vícemistra Evropy ve stejné kategorii. Po příjemném úvodu roku nás čekala tvrdá příprava, dokončování modelů pro soutěžní sezónu a její vyvrcholení Mistrovství Světa tentokrát v ČR  - Borovany u Českých Budějovic.  Zúčastnili jsme se různých náborových akcí jako 12.6.05  Den Technických sportů Pojizeří na jablonecké přehradě. Klub v květnu 2005 pořádal tradiční soutěž -11. Euroregion Nisa RC sportovních plachetnic na jablonecké přehradě a srpnovou 38. Jabloneckou kotvu a 34. Modrou stuhu RC maket na Novoveském koupališti. Všechny akce byly prezentovány ve sdělovacích prostředcích, televizi Genus a Nova, odborném tisku a mají bohatou účast modelářů i návštěvníků.

Účastníme se na soutěžích, seriálech mistrovství republiky a veřejných soutěžích. Čtyři členové se zúčastňují soutěží ve funkcích rozhodčích. Výrazného úspěchu svými modely získal na dubnovém Mistrovství ČR kat.“C“ Werner Schleith ziskem dvou zlatých, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile a Jiří Kupr, který získal zlatou a stříbrnou medaili. V kategorii F5 sportovních plachetnic jsme nezískali výraznější úspěch. Vrcholem sezóny byla nominace čtyř juniorů, jednoho seniora a tří mezinárodních rozhodčích na Mistrovství Světa 2005 v Borovanech (ČR), kde náš člen Borek Dvořák v kategorii radiem řízených historických plachetnic získal titulů Mistr Světa a Ivana Tomášková v kat.F4-Bjun. získala titul Vícemistr Světa.  Rovněž tři tituly Mistra ČR pro rok 2005 (2x Lukáš Makovec a Eda Payer) v žákovské a juniorské kategorii v silné konkurenci získal náš klub.

Naší světovou organizací NAVIGA jsme získali pověření k uspořádání Mistrovství světa stolních, neplovoucích modelů lodí kat.C na novém jabloneckém výstavišti v roce 2008, kdy náš klub bude slavit 40. výročí svoji činnosti. 

Události roku 2006

Vrcholem naší práce v roce 2006 bylo získání zlaté medaile na Mistrovství světa kat.“C“ v Chorvatském Dubrovníku Jiřím Špinarem a současně  zisk titulu Mistr Evropy NS v kat. DS . Další dobrá umístění na Mistrovství Evropy v Glownu (PLR) junioři Lukáš Makovec 3.místo v kat. F4-B a 5.místo Eda Payer v kat. F2-B, a senior Vratislav Emler 4.místo v kat. DS.

Rovněž titul Mistra ČR pro rok 2006 v kat. F2-Ajunior získal Eduard Payer, druhé místo v  juniorské kategorii F4-A v silné konkurenci získal Lukáš Makovec, druhá místa v seriálu MiČR NS získali také senioři Vráťa Emler – DS a Zdeněk Tomášek ml. – F4-C. Také  třetí místo Edy Payera v F4-A ze žákovského mistrovství ČR zůstalo v klubu. Životního úspěchu v seriálu Mistrovství ČR FSR (vytrvalostní závod rychlostních lodí na spalovací motor)v kat. FSR V-7,5 - 3. místo získal Václav Žák. Na Mistrovství ČR kat.“C“ získaly tradičně vysoká ocenění makety Zdeňka Tollara, Aleše Andery, Jiřího Kupra, Jirky Špinara a Wernera Schleitha. Navázali jsme spolupráci s modelářským kroužkem Domu dětí a mládeže VIKÝŘ, kde zajišťujeme odborné vedení kroužku a od které si slibujeme příliv nových členů juniorské kategorie do klubu. Tito modeláři, kteří věkově v DDaM již nesplňují kritéria, později mohou dále pokračovat v modelářské činnosti v klubu.

Události roku 2007

Pro získávání nových členů se zúčastňujeme různých náborových akcí jako v letošním roce  HOBBY 2007 26.-28.4.07 v Eurocentru Jbc, Setkání mládeže libereckého kraje 8.5.07 na Novoveském koupališti. V květnu 2007 klub pořádal tradiční soutěž -13. Euroregion Nisa RC sportovních plachetnic na Jablonecké přehradě a srpnovou  40. Jabloneckou kotvu a 36. Modrou stuhu RC maket na Novoveském koupališti. 

Účastníme se na soutěžích, seriálech mistrovství republiky a veřejných soutěžích.  Čtyři členové se zúčastňují soutěží ve funkcích rozhodčích. Výrazného úspěchu svými modely získal na květnovém Mistrovství ČR kat.“C“ Werner Schleith ziskem dvou zlatých, dvou stříbrných a jedné bronzové medaile a Jiří Kupr, který získal zlatou a stříbrnou medaili.  V kategorii F5 sportovních plachetnic jsme bohužel nezískali výraznější úspěch. Vrcholem sezóny byla účast dvou juniorů Ivany Tomáškové a Viktora Pillera, dvou seniorů Vratislava Emlera a Ivana Hořejšího a dvou mezinárodních rozhodčích Martina a Zdeňka Tomáška na Mistrovství Světa 2007 v ruském Petrohradě. Mistrovství se zúčastnili modeláři z 11-ti států se 209 modely maket osobních, vojenských, pracovních lodí, maket lodí poháněných parním strojem, historických plachetnic a lodí, které předvádějí společné manévry odpovídající skutečné situaci na moři, ovládané jedním, nebo více modeláři. Jablonečtí modeláři se neztratili a získali všechna tři první místa, jedno páté a jedno 12. místo. Nejúspěšnější byla Ivanka Tomášková, které se podařilo získat titul Mistr světa po dvou titulech Mistra Evropy v kategorii F4-B jun. a tak se pěkně rozloučit s juniorským věkem. Od příštího roku bude startovat již v seniorech. Ve druhé kategorii F4-Ajun., kde také startovala, skončila pátá, ale se stejným výkonem jako měl třetí. Bohužel dodatková jízda ji nevyšla podle představ hlavně z důvodu silného větru. Junior Viktor Piller skončil sice v kategorii F2-A jun. až dvanáctý, jeho jízdy měly velmi dobrou úroveň, ale maketa ruského vojenského rychlého člunu je jednoduchá a za stavbu získal málo bodů, které jízdou již nebylo možno dohnat. Před odjezdem na mistrovství však oslavil teprve svých čtrnáct let a tak pokud úspěšně dokončí maketu záchranářské lodě, kterou má rozestavěnou, jistě neřekl poslední slovo v juniorských kategoriích, třeba na dalším Mistrovství světa 2009 v Německu. Oba naši nominovaní senioři zvítězili a získali titul Mistr světa ve svých kategoriích. Ivan Hořejší v DS – makety lodí poháněných funkčním parním strojem a Vráťa Emler v NSS-B – historické plachetnice, obě technicky velmi náročné kategorie.  Velké ocenění práce českých modelářů se dostalo také ve formě znovuzvolení Martina Tomáška již na čtvrté volební období prezidentem naší maketářské sekce NS světové organizace NAVIGA. Spolupráci s DDM Vikýř jsme v roce 2007 rozšířili o vedení kroužku leteckých a plastikových modelářů. Instruktorské práce se ujal Štěpán  Žanta.

Události roku 2008

V tomto roce klub oslavil již 40 let své činnosti a věru byl to událostmi nabitý rok. V květnu 2008 klub pořádal tradiční soutěž -14. Euroregion Nisa RC sportovních  plachetnic na jablonecké přehradě a v srpnu již 41. Jabloneckou kotvu a 37. Modrou stuhu RC maket na Novoveském koupališti. Spolu s KLoM Česílko jsme uspořádali v červnu dvojitou soutěž seriálu Mi ČR NS v Jinolicích.

Dlouholetá systematická práce s mládeží přináší své výsledky, i když se v klubu vystřídá větší množství dětí, z těch kteří zůstanou, nebo se po době vrátí, vyrůstají špičkový modeláři. Klub je pravidelným dodavatelem špičkových modelářů do kádru státní reprezentace,  pro rok 2009 je to čtrnáct reprezentantů ( 11 seniorů a 3 junioři) a tři mezinárodní a jeden státní rozhodčí. Výrazným úspěchem v roce 2008 bylo získání dvou titulů Mistr Evropy v polských Pabianicích Vratislavem Emlerem v kat. DS (pára) a NSS-B (histor. plachetnice). Všechny tradiční soutěže pořádané klubem byly organizačně i technicky na patřičné úrovni.

Vyvrcholením nejen letošní sezony, ale i oslav ke 40 výročí činnosti klubu, bylo úspěšné uspořádání 14. Mistrovství světa stolních, neplovoucích modelů ve výstavních prostorách Eurocentra za spolu pořadatelství  Eurocentra, které za účasti 280ti modelů modelářů z 18ti států dosáhlo vynikající úrovně a všemi účastníky bylo velice kladně hodnoceno.

Klub pořádal i akce mimo Jablonec, jako dvě seriálové soutěže MiČR plovoucích maket NS v červnu a zamykání vody pro makety NS v říjnu na rybnících v Jinolicích.

Účastníme se na soutěžích, seriálech mistrovství republiky a veřejných soutěžích.  Čtyři členové se zúčastňují soutěží ve funkcích rozhodčích. Výrazných úspěchů svými modely získali v kat.“C“ Werner Schleith , Jiří Kupr, Zdeněk Tollar, Jiří Špinar a Vladimír Bláha,  kteří se účastnili také 14.Mistrovství světa kat.“C“, v Eurocentru Jablonec.  Dalších našich třiadvacet členů se v žákovských, juniorských a seniorských kategoriích účastnilo soutěží seriálů Mistrovství ČR, postupových a veřejných soutěží. Vrcholem loňské sezóny byla účast dvou juniorů, dvou seniorů a dvou mezinárodních rozhodčích na Mistrovství Světa 2007 v ruském Petrohradě, ze kterého přivezli tři tituly Mistr světa .

V letošním roce jsme opět pokračovali ve spolupráci s modelářským kroužkem Domu dětí a mládeže VIKÝŘ, kde zajišťujeme od roku 2006 odborné vedení kroužku lodních modelářů a kroužku leteckých a plastikových modelářů, od které si slibujeme příliv nových členů juniorské kategorie do klubu. Tito modeláři, kteří věkově v DDaM již nesplňují kritéria, nebo postoupili do pokročilých, tak mohou dále pokračovat v modelářské činnosti v klubu.

Svoji práci prezentujeme ve sdělovacích prostředcích (tisk, televize), na soutěžích které pořádáme i kterých se zúčastňujeme, na náborových a propagačních akcích, výstavách a veletrzích.