Podporují nás ...

Aktuálně » Podporují nás ...

Jsme přesvědčeni, že činnost technicky zaměřených kroužků mládeže je nezastupitelnou pomocí v polytechnickém vzdělání mládeže. Manuální zručnost, technické uvažování, schopnost dotáhnout projekt z virtuálního prostředí (plán na internetu) až do funkčního produktu (model lodě), která je motivovaná chutí něco dělat, soutěžit, být lepší, je dobrou průpravou pro život. Současně je to také budoucí nasměrování do oborů studia, která současná společnost tak nutně potřebuje. Bez pomoci níže uvedených partnerů a sponzorů bychom si takto orientovanou činnost klubu těžko dovedli představit.
Proto jim patří náš velký dík...

JablonecNN (jpg)

Děkujeme městu Jablonec nad Nisou  za podporu v naší činnosti. Vynasnažíme se aby naše činnost přinášela prospěch městu.


 

 

 

kudyznudy_logo (JPG)

Naše klubové akce pravidelně vkládáme
na portál www.kudyznudy.cz


 

Cliquo (jpg)

Bez podpory CLIQUO by stránky neexistovaly a neměly kde běžet, děkujeme za webové prostředí a hosting stránek.


 

 

TexoPlus (jpg)

Díky společnosti Texo Plus  za pomoc při přípravě našich výstav a propagačních předmětů.. 


 

OC Nisa (JPG)

Děkujeme za podporu Obchodnímu centru Nisa v Liberci.


 

Vikýř (jpg)

Bez spolupráce s DDM Vikýř si naši činnost prostě nedokážeme představit, díky.

 

 

LibereckýKraj (jpg)

Děkujeme Libereckému kraji  za podporu v naší činnosti. Věříme, že naše akce s českou i zahraniční účastí dobře propagují náš kraj.


 

TSJlogo (jpg)

Velmi děkujeme Technickým službám města Jablonce  za pomoc s prostory pro naši klubovou činnost.


 

Preciosa logo vertical barva (jpg)

Naše díky za podporu, bez které by nebylo možné pracovat,
patří Nadaci PRECIOSA.


 

Tiskem (jpg)

Náš další partner pro profesionální propagaci klubu je
Tiskárna Jan Macek, děkujeme za rychlost.


 

logo-lama (png)

Společnost Lama Stone nám dlouhodobě vyrábí zajímavé a neotřelé medaile a umí to s laserovou technologií, děkujeme.


 

 

OHKJablonec (png)

Partnerem je i Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou.
Je nás důkazem, že má smysl investovat do výchovy mladé generace.