Práce klubu s mládeží

Aktuálně » Práce klubu s mládeží

V roce 2006 jsme navázali jsme spolupráci s modelářským kroužkem Domu dětí a mládeže VIKÝŘ, kde zajišťujeme odborné vedení kroužku a od které si slibujeme příliv nových členů juniorské kategorie do klubu. Tito modeláři, kteří věkově v DDaM již nesplňují kritéria, později mohou dále pokračovat v modelářské činnosti v klubu. Kroužek vede Ing. Zdeněk Tomášek starší.

Spolupráci s DDM Vikýř jsme v roce 2007 rozšířili i o vedení kroužku leteckých a plastikových modelářů, kde se instruktorské práce ujal Štěpán Žanta.