Admirálské ohlédnutí za rokem 2022

Aktuálně » Admirálské ohlédnutí za rokem 2022

Členská základna

Dlouholetá systematická práce s mládeží přináší své výsledky, i když se v klubu vystřídá větší množství dětí. Z těch, kteří zůstanou, nebo se po době vrátí, vyrůstají kvalitní modeláři. Je třeba vyzvednout práci instruktora pro kategorie rychlostních modelů na elektropohon Petra Zítko, který vzbudil zájem zatím u několika chlapců, pomohl jim dokončit rychlostní modely, se kterými se účastnili několika soutěží včetně Mistrovství ČR sekce M a dovedl je až do reprezentace. 
Klub je pravidelným dodavatelem špičkových modelářů do kádru státní reprezentace, pro rok 2022 to bylo 20 reprezentantů, pro rok 2023 je to 28 reprezentantů, v sekci NS – makety (8 seniorů: Budina Petr, Kroupa Milan, Emler Vratislav, Halama Libor, Kreisel Jiří, Budina Ondřej, Heinl David, Tomášek Martin a 6 juniorů: Véle Matěj, Vele Lukáš, Laurin Tomáš, Poličanský Matyáš, Vavřač Šimon, Lukášek Marek) a v sekci C – stolní makety, 5 juniorů (Véle Matěj, Laurin Tomáš, Vavřač Šimon, Lukášek Marek, Vodička Vojtěch) a 5 seniorů (Brablc Pavel, Šimek Petr, Kupr Jiří, Bláha Vladimír, Janoušek Vladislav, Mráz Ondra, Stránský Josef). V sekci M – rychlostní modely s elektropohonem pak 2 junioři (Zítko Jonáš, Vele Lukáš).
Bez rozhodčích by to nešlo, proto jsou členové klubu i mezinárodní rozhodčí (Martin Tomášek, Zdeněk Tomášek) a osm je národníchch rozhodčích (Irena Rozenbergová, Vláďa Bláha, Pavel Dostál, Petr Zítko, Milan Kroupa, Ondřej Budina, David Heinl a Jirka Kupr). Našim rozhodčím je třeba poděkovat za kvalitně odvedené výkony, které jsou náročné na čas, přesnost a objektivitu a svým rozhodováním velmi přispěli k hladkému průběhu rozhodovaných soutěží. Na Konferenci KloM ČR 12. 2. 2022 byl zvolen Martin Tomášek vedoucím sekce „C“ a je odpovědný za pořádání MiČR “C“ v Karlových Varech, které pořádal náš klub (v zastoupení Vráťa Emler) ve spolupráci s Navi Studio Plzeň.

Něco z výsledků významnějších soutěží 

Výsledky na Mistrovství ČR ve všech kategoriích, které se v klubu jezdí, byly velmi dobré, včetně získaných titulů Mistr ČR. Některé slabší výsledky byly zapříčiněny hlavně malým počtem odjetých soutěží v seriálu mistrovství.

Mistrovství ČR mládeže do 15ti + 18ti let – Třeboň-Opatovický rybník (pořadatel SMČR): 

tř. EX-500 (do 15 let) – 34 závodníků:        21. místo    Zítko Jonáš
tř. F4-A (do 15 let) – 28 závodníků:              4. místo    Poličanský Matyáš
                                                                       5. místo    Lukášek Marek
                                                                       8. místo    Vavřač Šimon
                                                                     12. místo    Zítko Jonáš
                                                                      23. místo    Tomášek Štěpán
tř. F4-A (16–18 let) – 5 závodníků:                3. místo    Laurin    Tomáš            
                                                                       4. místo    Véle Matěj
tř. F4-B (do 15 let) – 4 závodníci:                 2. místo    Poličanský Matyáš
                                                                       3. místo    Vavřač Šimon
                                                                       4. místo    Lukášek Marek        
    
tř. F4-B (15–18 let) – 3 závodníci:                1. místo    Véle Matěj
                                                                       3. místo     Laurin    Tomáš        
tř. Mini ECO Expert ž–6 závodníků:            1. místo    Zítko Jonáš    mistr ČR
                                                                      3. místo    Lukášek Marek
tř. Mini ECO Standart ž – 10 závodníků:     1. místo    Zítko Jonáš    mistr ČR
                                                                      4. místo    Vavřač Šimon
                                                                      5. místo    Lukášek Marek
tř. Mini ECO Team – 3 týmy:                       1. místo     Zítko Jonáš, Vavřač Šimon, Lukášek Marek

Ve 29. seriálu MiČR 2022 sekce “NS“ – makety (jun + sen) jsme získali:

tř. F2-Ajun. (8):                                         1. místo Véle Matěj         mistr ČR
                                                                   3. místo Laurin Tomáš, 4. Vele Lukáš , 5. Vavřač Šimon,  6. Lukášek Marek,
                                                                   7. Poličanský Matyáš, 8. Vodička Vojtěch
tř. F2-A. (9):                                              2. místo Budina Ondřej, 
                                                                   6. Heinl David    
tř. F4-Ajun. (30):                                       1. místo Véle Matěj         mistr ČR
                                                                   2. místo Vele Lukáš,
                                                                   3. místo Lukášek Marek,
                                                                   8. Laurin Tomáš, 9., Poličanský Matyáš, 13. Vavřač Šimon, 19. Zítko Jonáš, 
                                                                   21.Vodička Vojtěch, 23. Brauer Karel, 25. Kejval Vendelín, 27. Tomášek Štěpán
tř. F4-A (33):                                              1. místo Budina Ondřej       mistr ČR
                                                                   17. Heinl David, 29. Budina Petr,
tř. F4-Bjun (5):                                           2. místo Vele Lukáš,  
                                                                   3. Lukášek Marek,
                                                                   4. Poličanský Matyáš, 
                                                                    5. Vavřač Šimon.
tř. F4-B (7):                                                 2. místo  Heinl  David,
                                                                    3. místo Budina Petr.
tř. F4-C (3):                                                3. místo Tomášek Martin.
tř. NSS-Ajun. (6):                                      1.místo    Lukášek Marek     mistr ČR,
                                                                   5. Véle Matěj,
                                                                   6. Vavřač Šimon. 
tř. NSS-A (12):                                           1. místo  Emler  Vratislav      mistr ČR,
                                                                   3. Halama Libor,
                                                                   7. Heinl David, 11. Budina Ondřej.
tř. NSS-B (17):                                          5. Jirka Kreisel,     
                                                                   8. Medvěděv Michal, 9. Milan Kroupa.
   
Vynikající výsledky předvedli naši junioři v kat. F4-Ajun, kde obsadili první tři místa v silné konkurenci!!!  Gratulace všem našim Mistrům ČR 2022.
 Výsledky některých soutěžících byly velice ovlivněny účasti pouze na dvou seriálových soutěži ze šesti.

V sekci C (stolní neplovoucí modely)
Mistrovství ČR „C“ - Karlovy Vary   7.- 9.10.2022
tř. C1                                                           zlatá medaile:         Brablc Pavel,     
                                                                    stříbrná medaile:   Šimek Petr,
tř. C-2 junior                                               bronzová medaile: Vavřač Šimon, Lukášek Marek, Vodička Vojtěch, 
                                                                    bronzová medaile: Véle Matěj, Laurin Tomáš,
tř. C-2                                                          zlatá medaile:          Kupr Jiří,
                                                                    bronzová medaile: Budina Ondřej,
tř. C3                                                           zlatá medaile:          Šimek Petr – cena za nejlepší model,
                                                                    zlatá medaile:          Brablc Pavel, Mráz Ondra,
tř.C4                                                            zlatá medaile:          Bláha Vláďa,
                                                                    stříbrná medaile:    Bláha Vláďa,
                                                                    bronzová medaile:  Janoušek Vladislav,
tř.C-6                                                           bronzová medaile:  2 x Halama Libor,
tř.C-8                                                           zlatá medaile:          Stránský Josef,
                                                                     stříbrná medaile:   Mráz Ondra, Stránský Josef.
Rozhodčí:        Martin a Zdeněk Tomáškovi, Kupr Jiří.

Účast na Mistrovství Polska - Oleśnica 1.- 3.4.2022
tř. C-2 junior                                                 bronzová medaile: Véle Matěj, Lukášek Marek,
tř. C-2                                                            zlatá medaile:         Budina Ondra
tř. C-8                                                            zlatá medaile:         Mráz Ondra
Dva mezinárodní rozhodčí: Martin a Zdeněk Tomáškovi


V seriálu MiČR sekce „M“ (rychlostní modely na elektropohon pro společný závod)
tř. Mini ECO Standart jun. (13):                     7. místo:     Zítko Jonáš   
tř. Mini ECO Standart sen. (11):                     9. místo:    Křeček Milan
tř. MINI ECO Expert jun. (6):                        3. místo:    Zítko Jonáš
tř. MINI ECO Expert sen. (13):                     10. místo:    Křeček Milan
Výsledky byly velice ovlivněny účasti pouze na jedné seriálové soutěži ze čtyř.

Naše klubové soutěže

Všechny tradiční soutěže pořádané klubem, byly organizačně i technicky na patřičné úrovni a těšily se zájmu veřejnosti. Dubnové 16. Setkání mládeže do 18ti let, jako Krajský přebor, jedná se o soutěže nejmladších lodních modelářů. V Jablonci je to první soutěž modelářů hlavně z DDM Vikýř, kteří přes zimu dokončili svoje první modely lodí. Je několik kategorií, a to pro úplné začátečníky třída EX-500, kde modely do délky 500 mm soutěží na obdélníkové 25 m krát 10 m široké trati na přímost jízdy, střed cílové čáry je 100 bodů a postupně se body podle trati snižují až na 10. Jedou se 4 jízdy, nejhorší se škrtá. Záleží tady na nastavení kormidla, vypočítat dráhu vzhledem k otáčkám elektromotoru a nabití baterek, proudu vody atd. Druhá kategorie jsou radiem řízené modely kat. F4, které soutěží na trojúhelníkové trati rovnostranného trojúhelníka o délce 30 m, kde jsou rozmístěné branky 1 m široké. Model musí trať projet v předepsané kurzu tzv. stromečku, během jízdy musí i brankou procouvat a přistát v doku a tam zastavit. Na jízdu má modelář limit 7 min. Při doteku či neprojetí se odečítají trestné body z max. počtu 100 bodů. Tato kategorie se ještě člení na třídy F4-A, ta je bez bodového hodnocení a tř. F4-B s hodnocením stavby podle předloženého plánu a body za jízdu a hodnocení se sčítají. Dalšími kategoriemi je hromadný závod rychlostních lodí poháněných elektorem MINI Eco. Soutěží se na trojúhelníkové trati, kde současně jede max. osm modelů na čas osm minut a počítá se počet ujetých kol a dojezdový čas. Zde je několik tříd v závislosti na výkonu motoru, jeho zdrojích a způsobu ponoření lodního šroubu. Je to více méně adrenalinový závod. Poslední kategorií, která se u nás jezdí, jsou dálkově řízené mini plachetnice zvané „Footy“. Soutěží většinou na olympijském trojúhelníku a na trati může být až dvacet modelů a rozhoduje pořadí v určeném počtu kol několika rozjížděk.
Kategorii EX-500 již nejezdíme, příp. jen hodně upravenou (již nemáme svodidla na celou trať), kat. MINI Eco jezdíme jen pokud se přihlásí závodníci. 

55. Jablonecká kotva a 51. Modrá stuha radiem řízených maket, byly z technických důvodů (Novoveské koupaliště není k dispozici) opět na přehradě. Přízeň byla i u sv. Petra, který zajistil dobré počasí. Sobotní soutěž proběhla za slunného počasí, 19 až 22 °C, mírný vítr 4 m/s. Noční soutěž měla ideální podmínky. Neděle pak byla polojasná, 19 až 20 °C, vítr do 3 m/s. Soutěže proběhly bez protestů.  Každý účastník získal malé občerstvení.
      
Také již tradiční 14. setkání maketářů – stavitelů plovoucích historických plachetnic v srpnu na Velkém Dářku, které zajišťoval Michal Medvěděv se vydařilo. Třídy NSS-H – radiem řízené modely historických plachetnic postavené nebo projektované do roku 1950. Letošní setkání modelů historických plachetnic bylo komorní – 15 přihlášených a taky zúčastněných modelů. Poděkování patří Michalovi Medvěděvovi za perfektní zajištění setkání. Je smutné, že již poslední, náročná organizace a soukromí Michala to již dál nedovoluje. Setkání přebírá Pepa Mrákota (Pardubice). Tak ať to vyjde!

Další co se v klubu děje

Pro město Jablonec nad Nisou postupně stavíme makety rozhleden arch. Roberta Hemmricha, hotova je Černá Studnice a Bramberk. Aktuálně v klubu roste Tanvaldský Špičák. Makety jsou vystaveny a přístupny veřejnosti v budově jablonecké radnice.

Naši modeláři se účastní i různých propagačních akcí, Běh pro Natálku (Nadace Preciosa), Dětský den na Rádle, při akcích DDM Vikýř. Spolupráce s Domem dětí a mládeže VIKÝŘ stále běží a rozvíjí se. Poděkování patří Pavlovi Dostálovi za realizaci této spolupráce.
                     
Svoji práci prezentujeme ve sdělovacích prostředcích (tisk, televize regionální i státní) na soutěžích které pořádáme i kterých se zúčastňujeme, na náborových a propagačních akcích, výstavách a veletrzích. Prezentace na našich klubových stránkách http://www.klom-admiral.cz, i na stránkách  http://www.minisail.cz  Jirky Kreisela. Jsme také na Facebooku.

Závěrem je třeba poděkovat všem organizacím a institucím, které nás podporují a také našim členům i klubovým příznivcům za účinnou spolupráci a jejich podílu na dobrých výsledcích klubu. 

Ing. Zdeněk Tomášek; předseda


 

Zpět na výpis


vloženo: 02.03.2023
Jirka