Stavba modelu rozhledny na Bramberku

Aktuálně » Stavba modelu rozhledny na Bramberku

V dílně našeho klubu vznikl další model rozhledny, tentokrát tou, která je přístupná na vrcholu Bramberk. Model opět zadalo město Jablonec nad Nisou, které plánuje mít pro návštěvníky radniční věže postupně modely všech rozhleden, které jsou vidět v okolí. Radniční věž je mimochodem také rozhlednou, která je přístupná veřejnosti. Cesta nahoru, na radniční věž je také zajímavá, protože část cesty pojedete původním (rekonstruovaným) Páternoster výtahem. Tento model tak doplní model rozhledny a chaty na Černé Studnici, o kterém jsme psali na stránkách dříve. Aktuálně se v dílně staví již model třetí, tentokrát rozhledny na Tanvaldském Špičáku.

Historie rozhledny

Na Bramberku nejprve stála rozhledna dřevěná, přístupná od srpna 1889. Dřevěná konstrukce rozhledny byla několikrát poničena bouří a scházely peníze na její pravidelnou údržbu. Zůstávala pak dlouho pro veřejnost uzavřená a ztrácela přízeň turistické veřejnosti. Nedaleko této 16 metrů vysoké věže byla už v roce 1892 zřízena turistická chata, která s přestavbami stojí dodnes.  V roce 1910 padlo definitivní rozhodnutí nahradit starou a nefungující věž novou kamennou rozhlednou. Podařilo se shromáždit potřebných čtrnáct tisíc tehdejších korun a 16. července 1911 byl položen základní kámen stavby. Ta byla realizována dle projektu významného jabloneckého architekta Robert Hemmricha (1871-1946). Hrubá stavba 21 m vysoké věže z mohutných žulových kvádrů byla dokončena v říjnu 2011. Na její vyhlídkovou plošinu, nacházející se ve výšce 18,5, metrů, stoupalo tehdy jako dnes 96 dřevěných schodů. Rozhledna byla slavnostně otevřena 16. června 1912. Dnes je věž přístupná veřejnosti. Její interiér je prakticky intaktně dochován ve stavu, v jakém byl v roce 1911 realizován. Funkční je i chata a místo plní svou roli jedné z křižovatek turistických cest této části Jizerských hor.

Podklady modelu

Pokus o rekonstrukci stavu, ve kterém byla rozhledna zpřístupněna veřejnosti, vychází ze dvou skupin pramenů. Cenné informace poskytly historické fotografie. Věž je volně přístupná a tedy mohl být proveden svým způsobem základní stavebně historický průzkum stavby. Konečně, město Lučany poskytlo aktuální zaměření objektu, které bylo pořízeno pro opravy interiérů rozhledny. Plášť je zde poněkud schematizován, nicméně byl dobrým základem pro stavbu modelu.

Stavba modelu

Pro model bylo zadavatelem opět zvoleno měřítko 1:50, od nějž byla odvozena i velikost základní desky modelu (ca.45 x 70 cm). Zdivo věže, stejně jako ohradní zídka jsou realizovány z plastové desky, na kterou byl frézováním naznačen kamenný rastr. Architektonické prvky (okna, římsy apod.) byly vypracovány a dokončovány ručně. Základ pro střechu věže byl vytištěn na 3D tiskárně a ručně oplechován. Výsek krajiny je realizován z polystyrenu a povrch kašírován papírem. Z polystyrenu jsou i rozptýlené kameny na stráni východně stavby. Ty plní spíše dekorativní charakter.

Poděkování

Některé použité fotografie pocházejí ze sbírky Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou (SOkA), kterému velmi děkujeme za vstřícnost při možnosti je využít pro přípravu realizace modelu. Plánová dokumentace stávajícího stavu byla pro potřeby stavby modelu poskytnuta městem Lučany nad Nisou. Bez pomoci obou by nebylo možné model v dostatečné kvalitě a detailu realizovat. Dále pak děkujeme panu Radku Lahodovi (Lama Stone), za pomoc při tvorbě některých detailů (okna, dveře).

text (c) Jiří Kreisel - s využitím informací ze Zprávy o stavbě modelu, předané společně s modelem
foto (c) archiv, Martin Tomášek, Jiří Kreisel

Zpět na výpis


vloženo: 06.03.2023
Jirka